روند طولانی پیوستن به اتحادیه اروپا کشورهای غرب بالکان را مدتهاست با چالش و عدم اطمینان از احقاق این خواسته دیرین‌شان روبرو کرده است و حالا با اعطای حق نامزدی خارج از نوبت و بدون پشت سر گذاشتن روندهای لازم به اوکراین و مولداوی، کشورهای بالکان با نوعی سرخوردگی و ناامیدی روبرو شده اند.

در همین راستا نخست وزیر آلبانی به اوکراین گوشزد کرد که دچار توهم نشود. وی گفت: « اگر حسابش از دستم خارج نشده باشد (به دلیل طولانی شدن روند) مقدونیه شمالی ۱۷ سال است که در انتظار پیوستن به اتحادیه است و آلبانی هشت سال. به اوکراین خوش آمد می‌گویم (اشاره به احتمال طولانی شدن روند)

نخست وزیر مقدونیه شمالی نیز نارضایتی خود از عدم پیشرفت در روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را رسما را ابراز کرد.

بلغارستان تاکنون به‌ صورت مستمر از عضویت مقدونیه شمالی و آلبانی به دلایل اختلافاتی با ریشه فرهنگی جلوگیری کرده است. اختلافاتی که بلغارستان آنها را سیاست‌های ضد بلغار می خواند. همچنین دیگر کشورهای اروپایی نیز معتقد‌ند کشورهای غرب بالکان اصلاحات لازم را برای پیوستن به اتحادیه انجام نداده‌اند.

برخی سیاست‌مداران اروپایی پیشتر نسبت به ایجاد امیدواری کاذب برای اوکراین و همچنین دیگر کشورها در سایه اعطای عنوان نامزدی به اوکراین هشدار دادند.

در رابطه با عضویت کامل در اتحادیه اروپا اوکراین راهی طولانی در پیش دارد. اصلاحاتی که در شرایط جنگی حال حاضر عملی شدن و راستی آزمایی آن امکانی دور از ذهن است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشتر چشم‌اندازی به فاصله چند دهه برای عضویت کامل اوکراین در اتحادیه متصور شده بود.

در بیانیه رسمی شورای اروپا نیز اوکراین، مولداوی و گرجستان تنها در آینده اتحادیه اروپا متصور شده اند.

همچنین با اعلام رسمی اعطای کاندیداتوری به اوکراین و مولداوی، شورای اتحادیه اروپا از این دو کشور خواست تا با پیمودن روند معمول و اعمال پیشنهادات و اصلاحات اعلام شده از سوی کمیسیون اروپا، مقدمات لازم مهیا سازند.

همچنین شورای اروپا اعلام کرد آماده است تا با اتخاذ اولویت‌های لازم از سوی گرجستان، کاندیداتوری این کشور را نیز اعلام وصول کند.

روند عضویت و پیوستن کشورهای جدید به اتحادیه اروپا با استناد به «ضوابط کپنهاگ» و همچنین با در نظر گرفتن شرایط و توانمندی اتحادیه برای پذیرش اعضای تازه صورت می‌‌گیرد.»

برخی سیاست‌مداران اروپایی پیشتر نسبت به ایجاد امیدواری کاذب برای اوکراین و همچنین دیگر کشورها در سایه اعطای عنوان نامزدی به اوکراین هشدار دادند.

در رابطه با عضویت کامل در اتحادیه اروپا اوکراین راهی طولانی در پیش دارد. اصلاحاتی که در شرایط جنگی حال حاضر عملی شدن و راستی آزمایی آن امکانی دور از ذهن است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشتر چشم‌اندازی به فاصله چند دهه برای عضویت کامل اوکراین در اتحادیه متصور شده بود.

در بیانیه رسمی شورای اروپا نیز اوکراین، مولداوی و گرجستان تنها در آینده اتحادیه اروپا متصور شده اند.

همچنین با اعلام رسمی اعطای کاندیداتوری به اوکراین و مولداوی، شورای اتحادیه اروپا از این دو کشور خواست تا با پیمودن روند معمول و اعمال پیشنهادات و اصلاحات اعلام شده از سوی کمیسیون اروپا، مقدمات لازم مهیا سازند.

همچنین شورای اروپا اعلام کرد آماده است تا با اتخاذ اولویت‌های لازم از سوی گرجستان، کاندیداتوری این کشور را نیز اعلام وصول کند.

روند عضویت و پیوستن کشورهای جدید به اتحادیه اروپا با استناد به «ضوابط کپنهاگ» و همچنین با در نظر گرفتن شرایط و توانمندی اتحادیه برای پذیرش اعضای تازه صورت می‌‌گیرد.»